Jeugdlessen en lesrooster

Golfvereniging Leeuwenbergh heeft een nauw samenwerkingsverband met Golfacademy Leeuwenbergh voor de organisatie van jeugdlessen. Vraag hier een gratis proefles aan!

 

Van proefles naar actief golfend jeugdlid

Kinderen kunnen gedurende het hele jaar instromen. Ieder kind kan gebruikmaken van twee gratis proeflessen, waarbij zij golfclubs de eerste periode in bruikleen kunnen krijgen tijdens de les. Bij de aanmelding van het kind wordt er gevraagd naar de ervaring/niveau en de leeftijd van het kind. Zowel kinderen die lid zijn van Golfvereniging Leeuwenbergh als kinderen die geen lid zijn kunnen lessen afnemen bij de Golfacademy Leeuwenbergh.

Jeugdlessen

Er worden door de Golfacademy jaarrond jeugdlessen georganiseerd. Uitgangspunt is dat er in de schoolperiode gelest wordt en niet gedurende vakanties en feestdagen. Gemiddeld komt dit neer op circa 18 lessen in het voorjaar en circa 12  in het najaar. Lesdagen zijn op woensdag, vrijdag en zondag.

Indeling lesgroepen

De jeugd die deelneemt aan de jeugdlessen wordt door de Golfacademy ingedeeld in les-groepen van minimaal 5 tot maximaal 6 kinderen. Bij de indeling van een kind in een lesgroep wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met leeftijd,  motivatie en spelontwikkeling.

De route naar Baanpermissie: vaardigheidstesten en het “brevetsysteem”

Bij de GolfAcademy Leeuwenbergh staat plezier in het golfspel voorop. Om de kinderen te stimuleren wordt gewerkt met vaardigheidstesten en een brevetsys-teem. Voor de kinderen t/m 12-13 jaar die nog niet in bezit zijn van hun Baanpermissie neemt de Golfacademy maandelijks vaardigheidstesten af. Op deze wijze worden de vorderingen van de kinderen gemonitord en in kaart gebracht. De kinderen krijgen een certificaat (“brevet”) waaruit blijkt welke skills ze reeds hebben ontwikkeld. Maar ook blijkt hieruit: wat nog beter kan en waarop ze moeten gaan oefenen om naar een “next level” en het behalen van Baanpermissie te komen. Dit brevetsysteem geeft zodoende inzicht in het niveau dat de kinderen (al) hebben (be-reikt). De namen van de brevet-niveaus zijn gekoppeld aan de tee waarvan de kinderen afslaan in de baanles en tijdens jeugdwedstrijden. De brevetten zijn: Bogey, Par, Birdie, Eag-le en Albatros. Het niveau van de kinderen is herkenbaar aan de bagtags die zij uitgereikt krijgen, en aan hun golftas dragen.

Van Baanpermissie naar HCP 54.   Daarna: op naar HCP 36 !

Vanaf het moment dat de kinderen hun Baanpermissie hebben behaald, wordt de handi-cap leidend voor de verdere ontwikkeling. Maandelijks hebben de kinderen (tot en met 13 jaar mondeling) de mogelijkheid een theorie-examen af te leggen bij de Jeugdcommissie om de baan in te mogen gaan. Na het behalen van Baanpermissie voorziet de Golfacade-my kinderen van het zgn.  ‘Stappenplanboekje’ van de NGF: op naar HCP 54. De jeugdgolfer kan samen met zijn/haar ouder(s) op deze manier makkelijk de ontwikkeling bijhouden.

 Kosten golflessen en facturatie

De Golfacademy heeft een aantrekkelijk aanbod  samengesteld om groepslessen voor kinderen af te nemen bij Leeuwenbergh. Rekening houdend met de groepsgrootte van 5 tot 6 personen komen de kosten per les uit op circa € 11,50 voor een les van 45 minuten (peil-datum september 2020). Voor het voorjaar van 2023 (20 lessen) komt dit neer op een bedrag van € 230,- per kind. 

Opzeggen jeugdlessen

Het opzeggen van de jeugdlessen door een kind/ouder kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een email die gericht is aan de Golfacademy (mailen naar golfacademy@leeuwenbergh.nl). De goede ontvangst van die email wordt aan het kind/de ouder per email bevestigd. Opzegging dient tijdig te geschieden, als hierna volgt:

Voor de jeugdlessen die in januari van enig jaar van start gaan moet opzegging schriftelijk plaatsvinden uiterlijk vóór 1 december van dat voorgaande kalenderjaar.

Voor de jeugdlessen die in september van enig jaar van start gaan moet opzegging schriftelijk plaatsvinden uiterlijk vóór 1 augustus van dat kalenderjaar.

De regeling voor gebruik van drivingrange ballen door de jeugd

Voor alle jeugdleden van Leeuwenbergh staan gratis ballen voor de driving range ter beschikking. De nieuwe jeugdleden kunnen bij de caddiemaster voor € 7,50 een ballensleutel aanschaffen, waarop door de Vereniging iedere dag gratis een hoeveelheid ballen wordt gestort. Wanneer het tegoed van een dag niet wordt gebruikt, dan vervalt dit aantal aan het einde van die dag. De gratis ballen mogen uitsluitend door het betreffende jeugdlid zelf worden gebruikt.

Lesrooster 2023

 

  • Jeugdlessen en lesrooster
  • Jeugdlessen en lesrooster